Belgium

The Belgian writing studies bibliography began with English keyword searches using Belgium's Google Scholar website (https://scholar.google.be) and then selecting to display only results that were in Dutch. The results of this search are below. Additional searches and collaborations with Belgian writing studies scholars are needed. Co-author: Marie-Christine Pollet.

 

Blaser, C. (2010). ''L'appropriation des écrits universitaires'' (''The appropriation of academic writings''). (Vol. 18). Presses universitaires de Namur.

Boodts, E. ''Kwaliteitsoordelen in Metaliteraire Teksten''(''Quality judgments in metaliterary texts'').

De Smet, C., & De Wever, B. (2009). ''Didactisch gebruik van wikis. Ict en Onderwijsvernieuwing: Schoolleiding en Begeleiding''(''Educational use of Wikis: ICT and educational renewal school and guidance''), (22), 85-104.

De Smet, M., Brand-Gruwel, S., Leijten, M., & Kirschner, P. A. (2012). ''Het Effect van een Elektronische Outline-tool op het Schrijfproduct en Schrijfproces'' (''The effect of electronic outline tool on the product register and writing'').

democratische school, De.  ''Een onderzoek naar de Nederlandse en Franse leesvaardigheid in het Stimulerend Meertalig Onderwijs in Brussel (An investigation into the Dutch and French literary in stimulating multilingual education in Brussels) (STIMOB) ''

Fobelets, G., & Vandevoorde, H. (2012). ''De vie romancée als vorm van middlebrow-literatuur: de opkomst van een subgenre'' (''The vie romance as a form of middlebrow literature: The emergence of a sub-genre''). Spiegel der Letteren, 54(3), 313-335.

Gillaerts, P., & Van de Velde, F. (2008). ''Een genre gericht en taal vergelijkend onderzoek van interactional metadiscourse in abstracts van onderzoeksartikelen'' (''A genre oriented language and comparative study of interactional metadiscourse abstracts of research articles''). Status: published.

Gillaerts, P., & Van de Velde, F. (2009). ''Het lijkt met name ook een goede strategie: interactionele metadiscursiviteit in abstracts van onderzoeksartikelen'' (''It seems, in particular, a good strategy: interactional metadiscursivteit abstracts of research articles''). Tijdschrift voor Taalbeheersing, 31(2), 77-96.

Leijten, M., De Smet, M., & Van Waes, L. (2011). ''Slechtnieuwsbrieven als Genre: Leren via Observaties van Experts'' (''Newspapers bad as a genre:Learning from observations of experts'').

Lievens, J. (2010). ''Meervoudige Geletterdheid als Hoeksteen van Een Krachtig, Hedendaags en Sociaal Inclusief Hogeschool Taalbeleid'' (Multiple literacy as a cornerstone of a powerful, contemporary social and inclusive language policy institute'').

Meylaerts, R. (2004). ''In het Frans, maar om Vlaanderen te dienen: taal, een klasse apart in een meertalige samenleving'' (''In French, but serve to Flanders:Language, a class in multilingual society''). Jaarboek voor Literatuurwetenschap, 2, 204-218.

Perrez, J. (2004). ''Het gebruik van connectieven door Franstalige leerders van het Nederlands: een eerste verkenning'' (''Using connectives by French-speaking learners of Dutch: A first exploration'') Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen.

Perrez, J. (2004). ''Semantische en pragmatische aspecten van connectieven onder de loep'' (''Semantic and pragmatic aspects of connectives under scrutiny''). N/F. Tijdschrift van de Association des néerlandistes de Belgique francophone, 4.

Pollet, M. C. (2012). ''De la maîtrise du français aux littéracies dans l'enseignement supérieur'' (''From mastering French to literacy in higher education''). (Vol. 24). Presses universitaires de Namur.

Porteman, P. (1999). ''Multimedia-journalistiek: de journalist en het internet'' (''Multimedia journalism: The journalist and the internet''). Communicatie: tijdschrift voor communicatiewetenschap en mediacultuur, 28(2), 2-19.

Prins, B. (2007). ''Over cyborgs, perverse koppelingen en heteroglossia. Of: de ironie van een politiek manifest. Krisis'' (''About cyborgs, perverse links and heteroglossia: or the irony of a political manifesto. Crisis''). Tijdschrift voor filosofie, 48, 74-87.